טוען אירועים

מרוץ אלקנה 2021

אלקנה

מזנקים בעוד...

 יום שישי 14/5/2021

ג’ סיון, תשפ”א

חלוקת ערכות משתתף ביום חמישי 20.5.2021

במתנ”ס בין השעות 17:00 לשעה 20:00

לאור המצב הביטחוני ועל מנת לא להעמיס על משימות האבטחה של הצבא וכוחות הביטחון, המירוץ יידחה ליום שישי הבא 21/5.

ההרשמה תיפתח כעת לטובת נרשמים חדשים שטרם נרשמו למועד המקורי. כל מי שנרשם ומבקש בשל שינוי התאריך לבטל את הרשמתו נא לפנות עד ליום חמישי 13/5 באתר ההרשמה לשונית צור קשר.

חסויות/שותפים

פרטים

תאריך:
מאי 21
זמן:
07:00 - 11:30
עלות
₪25 – ₪70
אירוע קטגוריה:

מקום

אלקנה
אלקנה, + מפת גוגל

המארגנ/ת

מתנס אלקנה

מי משתתף

141 אנשים משתתפים במרוץ אלקנה 2021

 • אריאל וייס
 • אסף מינצר
 • דניאל סיטרון
 • יונתן הלפרט
 • עדי צוברי
 • יהודה גפן
 • מלאכי מיכליס
 • הילה גורודיש
 • ארז צרפתי
 • אהרון קרוב
 • פיליס ברק
 • עדי מנשה אדי
 • אסף כהנא
 • רחל שוקרון
 • יהודה יאלו
 • עמית חן
 • אלה אפרים
 • איתי דקל
 • אלון קינן
 • ניר אורבך
 • אלי אלמליח
 • מייקל אייזקס
 • ורד פרייס
 • אלחנן ליוש
 • רינת מרק
 • אהרן ליוש
 • לירון וייסמן
 • אביטל מאירי
 • איתן גייסמן
 • יאיר נתיב
 • עוזאל ותיק
 • זיו הרנוי
 • Ester Heiman
 • נורית דהאן
 • שלומי יהושע
 • רן יהודאי
 • שירלי קוליק
 • אופיר פריד
 • אלעזר שפירא
 • עידית שהם
 • אוריה חיימוביץ
 • דגנית שניר
 • ציפי בקר מנוביץ
 • יואב אופן
 • אהרון שמריהו
 • מתן שור
 • ורד מינצר
 • סמדר חזיינר
 • מיכל שמרווי
 • רעות וולקר
 • תמי פישר
 • עידן רלבג
 • יפית סלומון
 • אריה ארזי
 • רן לוי
 • רוני צור
 • אביאל גונן
 • דודו דגן
 • אופיר בצר
 • רני יחזקאל
 • ורד כלף
 • ניצן זמירי
 • יפי אמיתי
 • יעל שפירא
 • אלכסנדר שלפוב
 • ורד אינהורן
 • דן פרוג
 • מיכל עוגן
 • רבקה רוזנפלד
 • אריאל משה אלחיאני
 • נועם אלחיאני
 • ציפי גונן
 • מירי קולא
 • יעקב גרניק
 • קובי כהן
 • אסף כהן
 • אלי כהן
 • צבי פפר
 • אפי סומפולינסקי
 • דוד מגידש
 • שגית לב
 • יהודית אייזקס
 • טלי שורץ
 • עודד שורץ
 • מתי קראגץ
 • זהבית דנוך
 • חגית שור
 • Load all attendees

כרטיסים

מרוץ אלקנה מקצה עממי25.00

Please fill in all required fields

מרוץ אלקנה מקצה תחרותי70.00אין הרשמה מתחת לגיל 10 למקצה 10 ק"מ

Please fill in all required fields

בהרשמתי למרוץ אני מצהיר/ה בזאת

אני מבין/מבינה שהשתתפותי במרוץ מותנית באישור מסמך זה בעת תהליך ההרשמה

ההשתתפות במרוצים מותרת לרצים ורצות המקיימים אימונים סדירים, מצויים במעקב רפואי, בריאים וכשירים לריצה בלבד. רצים ורצות אשר אינם עומדים בתנאים אלו מנועים מלהשתתף במרוץ. כל חריגה מהנחיות אלו הינה באחריותו המלאה של המשתתף או המשתתפת בלבד

כל הפרטים שמסרתי בעת הרשמתי לאירוע וביניהם: תאריך לידה, מגדר ומספר טלפון מדויקים

אני בריא/ה וכשיר/ה פיסית ונפשית למרוץ והתאמנתי לקראתו כנדרש

אעדכן את המארגנים על כל שינוי שחל במצבי הבריאותי מיום אישור מסמך זה בעת ההרשמה ועד ליום המרוץ בפועל

אני מודע/ת לעובדה כי מדובר בפעילות שכרוכה במאמץ גופני ונפשי, ובסכנות שונות, שכוללות בין היתר חו”ח פציעה חבלה או מוות

אני מודע/ת היטב למסלול, לאופיו ולתקנון האירוע

בחרתי מרצוני החופשי להשתתף במרוץ

אני מבין/מבינה כי המארגנים לא יישאו בכל אחריות לנזק כלשהו, שיגרם לי או לכל אדם אחר, לרבות נזקי רכוש גוף ונפש, שיגרמו לי לפני התחרות, במהלכה או לאחריה

אין לי ולא יהיו לי כל תביעות מכל סוג שהוא, כלפי הפקת האירוע / נותני החסויות / מערכת מרוץ יובל/ עובדיה / שליחיהם / נציגיהם ו/או כל מי שמעורב במישרין או בעקיפין בתחרות  (להלן “המארגנים”)

אני מבין/מבינה שפעילות ספורטיבית מצריכה שתיה מרובה של מים לפני אחרי ובמהלך האירוע ואקפיד לעשות כן

כל הפרטים שמסרתי בעת הרשמתי לאירוע וביניהם מדויקים

אני מכיר/מכירה בזכותם של המארגנים למנוע או לפסול את השתתפותי, מכל סיבה, כפי שימצאו לנכון

אמלא את כל ההוראות, התקנות והדרישות שהמארגנים יחליטו עליהן לפני התחרות במהלכה ולאחריה

מוסכם עלי שהמארגנים ומי מטעמם ו/או נציגיהם, רשאים להשתמש בצילומים שלי במהלך התחרות לצרכים של פרסום, קידום מכירות או שיווק, וללא תמורה

אני מבין/מבינה כי למארגנים שמורה הזכות לשנות את תאריך הארוע או את סידוריו הלוגיסטיים בהתאם לשיקולים מהשטח

אמלא את כל ההוראות, התקנות והדרישות שמופיעות כאן וגם את כל ההוראות שהמארגנים יחליטו עליהן לפני האירוע במהלכו או לאחריו.

ביטול האירוע ו/או שינוי מתווה האירוע ו/או כל שינוי אחר בניגוד למפורסם כתוצאה מאירוע כח עליון, לא יהווה הפרה של ההסכם מצד המפיקה ו/או המארגנים והרוכש/המשתתף לא יהיה זכאי לפיצוי ו/או החזר כספי. המפיקה ו/או המארגנים יאפשרו קיום אירוע חלופי, במידת האפשר, במועד אחר, ככל שיתאפשר, ובכפוף לכך שאין גורם המונע זאת והכל לשיקול דעתה הבלעדי של המפיקה ו/או המארגנים
בתקנון זה “אירוע כוח עליון” משמעו – כל גורם אשר אין למפיקה/מארגנים שליטה עליו, לרבות בכל מקרה של תנאי מזג אוויר אשר אינם מתאימים לקיום האירוע , דחיית/ביטול האירוע  עקב מלחמה, שביתה או השבתה, ו/או כוח עליון ו/או מגבלה חיצונית אחרת שהוטלה על המפיקה/המארגנים ו/או על ידי רשות מוסמכת, מצב חירום או פעולת טרור, מתקפות טילים, פיגועים, אסונות טבע, פעולות ממשלה מיוחדות וכיו”ב, ואשר יש בו בכדי למנוע או לשבש את קיום האירוע, ולעניין זה “למנוע או לשבש” לרבות כתוצאה מאבל לאומי ו/או מאווירה ציבורית שלילית אשר לא מתאימים לפעילות ולמהותה.

דמי ביטול השתתפות: 12 ₪ . לטופס ביטולים

הצהרת בריאות

בהרשמתי למירוץ אני מצהיר/ה בזאת

ידוע לי שאני מתעתד/ת להשתתף באירוע ספורט המהווה מאמץ גופני ניכר

הנני בריא/ה וכשיר/ה לפעילות והתאמנתי כיאות לקראתו

השתתפותי, במידה ואיני מוכן גופנית כראוי, עלולה לסכן את בריאותי

ידוע לי כי הוועדה המארגנת של האירוע, הגוף המארח, הגוף המארגן, המארגן בפועל ונותני החסויות, לא יישאו בכל אחריות לנזק כלשהו שייגרם לי, לרבות נזקי גוף
שייגרמו לי טרם האירוע, במהלכו או אחריו, ואף לא בגין אובדן ציוד כלשהו

כי אם סבלת או הנך חושד כי סבלת במהלך השבוע הסמוך לפעילות ממחלה כלשהי, לרבות חום, הפרעות במערכת העיכול או שיעול, יש להיוועץ ברופא לפני
ההשתתפות בפעילות ולקבל את אישורו לביצוע המאמץ

 

 

חלוקת ערכות משתתף ביום חמישי 13.5.2021

במתנ”ס בין השעות 17:00 לשעה 20:00

קטגוריות:

1 ק”מ  עממי ללא קטגוריות גיל

 5 \ 10 ק”מ תחרותי גברים\נשים

עד 13 (מקצה 10 ק”מ מגיל 10 בלבד)

14-19

20-29

30-39

40-49

50-59

60+

               מחירים

עממי 1 ק”מ                      25 ש”ח 

תחרותי 5, 10 ק”מ             70 ש”ח 

זינוק 07:30

מסלול 5 ק”מ , גובה מצטבר 95 מטר

מסלול 10 ק”מ גובה מצטבר 151 מטר