טוען אירועים

מרוץ יואב 2019

מזנקים בעוד...

 

המירוץ נידחה 

חסויות/שותפים

פרטים

תאריך:
אוקטובר 5
זמן:
06:00 - 13:00
עלות
₪50 – ₪115
אירוע קטגוריה:

מי משתתף

53 אנשים משתתפים במרוץ יואב 2019

 • שגית לב
 • דוד מרסיאנו
 • נמרוד הנגבי
 • ליאת אפרים
 • חנה ברדה
 • לימור אייל
 • שני מיכל
 • סיון מירז
 • אורי גנור
 • עידו הרניק בר שבתאי
 • נתן וינברגר
 • עודד זלינגר
 • שלום אמויאל
 • נורית סברלו
 • אייל ורטהיימר
 • רן עמיר
 • יריב בן דיין
 • פבל פבזנר
 • אבישי סלע
 • זיו בריל
 • שלומי בניטה
 • חגית שבתאי
 • ארז קריגל
 • הראל לב
 • רוי ספיר
 • מיכל אברהם
 • טל בן ארי
 • גלית גינזבורג
 • גיל טנא
 • ארתור גספריאן
 • עמיר יוגב
 • chen santar
 • Load all attendees

כרטיסים

גברים\נשים

        איחוד קטגוריות מתחת ל 4 מתחרים בקטגוריה

 מקצים תחרותי בלבד

 

 קטגורית גיל במקצים 

קטגורית גיל          5ק"מ      10ק"מ    15ק"מ

9-10                    יש            יש         אין

11-12                  יש             יש        אין

13-14                  יש             יש        אין

15-16                  יש             יש        אין

17-18                  יש             יש        יש

19-29                  יש             יש        יש

30+                     יש             יש        יש

40+                     יש             יש        יש

50+                     יש             יש        יש

60+                     יש             יש        יש

 

חלוקת ערכות מוקדמת יום חמישי 3.10.19

משרדי מחלקת ספורט

מועצה אזורית יואב 09:00 עד 18:00.

 

יום שבת 5.10.19

05:30 – פתיחת מזכירות.

06:30 – זינוק מקצה 15 ק"מ עממי ותחרותי

06:45 – זינוק מקצה 10 ק"מ עממי ותחרותי

07:00 – זינוק מקצה 5 ק"מ עממי ותחרותי

07:15 – זינוק מקצה 2 ק"מ עממי

 

 

 

תקנון \ הצהרת בריאות

בהרשמתי למירוץ אני מצהיר/ה בזאת:

 • אני מבין/מבינה שהשתתפותי במירוץ מותנית באישור מסמך זה בעת תהליך ההרשמה
 • ההשתתפות במרוצים מותרת לרצים ורצות המקיימים אימונים סדירים, מצויים במעקב רפואי, בריאים וכשירים לריצה בלבד. רצים ורצות אשר אינם עומדים בתנאים אלו מנועים מלהשתתף במירוץ. כל חריגה מהנחיות אלו היינה באחריותו המלאה של המשתתף או המשתתפת בלבד
 • כל הפרטים שמסרתי בעת הרשמתי לאירוע וביניהם: תאריך לידה, מגדר ומספר טלפון מדויקים
 • אני בריא/ה וכשיר/ה פיסית ונפשית למירוץ והתאמנתי לקראתו כנדרש
 • אעדכן את המארגנים על כל שינוי שחל במצבי הבריאותי מיום אישור מסמך זה בעת ההרשמה ועד ליום המירוץ בפועל
 • אני מודע/ת לעובדה כי מדובר בפעילות שכרוכה במאמץ גופני ונפשי, ובסכנות שונות, שכוללות בין היתר פציעה חבלה או מוות
 • אני מודע/ת היטב למסלול, לאופיו ולתקנון האירוע
 • בחרתי מרצוני החופשי להשתתף במירוץ
 • אני מבין/מבינה כי המארגנים לא יישאו בכל אחריות לנזק כלשהו, שיגרם לי או לכל אדם אחר, לרבות נזקי רכוש גוף ונפש, שיגרמו לי לפני התחרות, במהלכה או לאחריה
 • אין לי ולא יהיו לי כל תביעות מכל סוג שהוא, כלפי הפקת האירוע / נותני החסויות / מערכת מרוץ יובל/ עובדיה / שליחיהם / נציגיהם ו/או כל מי שמעורב במישרין או בעקיפין בתחרות  (להלן "המארגנים")
 • אני מבין/מבינה שפעילות ספורטיבית מצריכה שתייה מרובה של מים לפני אחרי ובמהלך האירוע ואקפיד לעשות כן
 • כל הפרטים שמסרתי בעת הרשמתי לאירוע וביניהם מדויקים
 • אני מכיר/מכירה בזכותם של המארגנים למנוע או לפסול את השתתפותי, מכל סיבה, כפי שימצאו לנכון
 • אמלא את כל ההוראות, התקנות והדרישות שהמארגנים יחליטו עליהן לפני התחרות במהלכה ולאחריה
 • מוסכם עלי שהמארגנים ומי מטעמם ו/או נציגיהם, רשאים להשתמש בצילומים שלי במהלך התחרות לצרכים של פרסום, קידום מכירות או שיווק, וללא תמורה
 • אני מבין/מבינה כי למארגנים שמורה הזכות לשנות את תאריך האירוע או את סידוריו הלוגיסטיים בהתאם לשיקולים מהשטח
 • אמלא את כל ההוראות, התקנות והדרישות שמופיעות כאן וגם את כל ההוראות שהמארגנים יחליטו עליהן לפני האירוע במהלכו או לאחריו.
 • ביטול האירוע ו/או שינוי מתווה האירוע ו/או כל שינוי אחר בניגוד למפורסם כתוצאה מאירוע כוח עליון, לא יהווה הפרה של ההסכם מצד המפיקה ו/או המארגנים והרוכש/המשתתף לא יהיה זכאי לפיצוי ו/או החזר כספי. המפיקה ו/או המארגנים יאפשרו קיום אירוע חלופי, במידת האפשר, במועד אחר , ככל שיתאפשר, ובכפוף לכך שאין גורם המונע זאת והכל לשיקול דעתה הבלעדי של המפיקה ו/או המארגנים
  בתקנון זה "אירוע כוח עליון" משמעו – כל גורם אשר אין למפיקה/מארגנים שליטה עליו, לרבות בכל מקרה של תנאי מזג אוויר אשר אינם מתאימים לקיום האירוע , דחיית/ביטול האירוע  עקב מלחמה, שביתה או השבתה, ו/או כוח עליון ו/או מגבלה חיצונית אחרת שהוטלה על המפיקה/המארגנים ו/או על ידי רשות מוסמכת, מצב חירום או פעולת טרור, מתקפות טילים, פיגועים, אסונות טבע, פעולות ממשלה מיוחדות וכיו"ב, ואשר יש בו בכדי למנוע או לשבש את קיום האירוע, ולעניין זה "למנוע או לשבש" לרבות כתוצאה מאבל לאומי ו/או מאווירה ציבורית שלילית אשר לא מתאימים לפעילות ולמהותה.
 • דמי ביטול השתתפות :
 • 10 ₪ עד עד סגירת הרשמה.
 • לא ניתן לבטל  החל מסגירת הרשמה .
 • לביטולים יש להיכנס לטופס ביטולים

בהרשמתי למירוץ אני מצהיר/ה בזאת:

 • ידוע לי שאני מתעתד/ת להשתתף באירוע ספורט המהווה מאמץ גופני ניכר.
 • הנני בריא/ה וכשיר/ה לפעילות והתאמנתי כיאות לקראתו.
 • השתתפותי, במידה ואיני מוכן גופנית כראוי, עלולה לסכן את בריאותי.
 • ידוע לי כי הוועדה המארגנת של האירוע, הגוף המארח, הגוף המארגן, המארגן בפועל ונותני החסויות, לא יישאו בכל אחריות לנזק כלשהו שייגרם לי, לרבות נזקי גוף
  שייגרמו לי טרם האירוע, במהלכו או אחריו, ואף לא בגין אובדן ציוד כלשהו.
 • כי אם סבלת או הנך חושד כי סבלת במהלך השבוע הסמוך לפעילות ממחלה כלשהי, לרבות חום, הפרעות במערכת העיכול או שיעול, יש להיוועץ ברופא לפני
  ההשתתפות בפעילות ולקבל את אישורו לביצוע המאמץ.