טוען אירועים

מרוץ כביש פתיחת העונה איגוד האופניים בישראל – שוהם

אייר פורט סיטי

מזנקים בעוד...

מרוץ כביש שוהם שבת 4.01.2019

איגוד האופניים בישראל שמח להזמינכם למירוץ כביש שוהם , הקפה של 15.5 ק"מ בכבישי האזור. מסלול חדש ומרענן במרכז הארץ .

לתקנון התחרות לחץ כאן

פרטים

תאריך:
04/01/2020
זמן:
08:00 - 13:00
עלות
₪80 – ₪250
אירוע קטגוריה:

מקום

אייר פורט סיטי

המארגנ/ת

תאוצה

מי משתתף

5 אנשים משתתפים במרוץ כביש פתיחת העונה איגוד האופניים בישראל – שוהם

  • בויאן בקרדגייב
  • יצחק רייבר
  • ilia yefimovich
  • חגי כהן
  • ערן קופל

כרטיסים

קדטים קדטיות וחילים בסדיר80.00

Please fill in all required fields

רוכב עצמאי250.00רוכבים שאינם חברי איגוד האופניים בישראל תחרותי בהרשמה למקצה זה יש לשלוח אישור ארגומטריה וביטח למייל info.teutza@gmail.com

Please fill in all required fields

חברי איגוד תחרותי בלבד150.00

Please fill in all required fields

הסתכנות מרצון

כתב וויתור ושיפוי,

הסכמה לשאת בנזקים ושחרור מאחריות

 

1. הפעילות: אני מבקש* להשתתף בתחרות אופניים  מרוץ פתיחת העונה 2020 שוהם (להלן: "הפעילות"), אשר מאורגנת על ידי איגוד האופניים וישראל על אופניים בע"מ  בעליו, מנהליו, מאמניו, עובדיו, נציגיו, קבלניו, או כל מי שקשור אליו במישרין או בעקיפין  (שיקראו יחד להלן "המארגנים").

2. הסיכונים הכרוכים בפעילות:

אני מבין כי:

·         רכיבה על אופניים בכלל, והפעילות נשוא מסמך זה בפרט – כרוכה בסיכונים שונים הטבועים באופי הספורט ובאופי הפעילות וכי אני חשוף לסכנות ולסיכונים שונים, בכללם  בין היתר: נפילות, שברים, פציעות, זעזוע מוח, מאמץ גופני קשה, מאמץ נפשי קשה, נכות או  מוות.

·         הרכיבה מתבצעת בתנאי כביש או שטח מאתגרים, שיכולים לגרום לנפילה, להתרסקות ולפציעה: בהרים, ביערות, בוואדיות או בנחלים. במסלול הרכיבה קיימים אלמנטים טבעיים שיכולים לגרום לנפילה – למשל, אך לא רק: עצים, שיחים, שורשים, סלעים, אבנים, תעלות, עפר, פודרה חלקה וכן הלאה. בתחרויות כביש קיימים סיכונים אחרים בכללם לדוגמא: תנועת כלי רכב וקיימת סכנת התנגשות עם כלי רכב – נוסעים או חונים. התרסקות יכולה להיגרם גם כתוצאה מפסולת, בורות, מהמורות, חצץ, אבנים או מכשולים אחרים שלעיתים קרובות נמצאים על הכביש.

·         כמו כן קיימות סכנות להתרסקות או לנפילה עם האופניים, כתוצאה מאובדן שליטה, מהתנגשות עם רוכב אחר, מהיתקלות עם מפגע או מכשולים אחרים שפעמים רבות יש על המסלול. נפילה יכולה להתרחש גם כתוצאה מטעות או חוסר תשומת לב של רוכב אחר או שלי בעצמי.

·         כתוצאה מאותם סיכונים אני עלול להיפצע באופן קשה שיכול להוביל לנכות קשה וגם למוות.

·         כתוצאה מאותם סיכונים אני עלול גם להיפגע כלכלית: ברור לי כי הוצאות הפציעה והטיפולים הרפואיים או השיקומיים יחולו עלי.בנוסף – במקרה של פציעה קשה או נכות שעלולים לגרום אובדן כושר עבודה, אובדן הכנסה או נזקים כלכליים אחרים – ההפסד כולו יהיה עלי, על חשבוני ובאחריותי.

·         בשטח התחרות יהיה אמבולנס ורופא. המארגן מתחייב לספק שירותי טיפול רפואי ראשוני. אולם במידה והפציעה דורשת טיפול משמעותי יותר: טיפולי חירום, אשפוז, או כל סעד רפואי משמעותי אחר – יוזמן רכב פינוי נוסף וכל הוצאות הפינוי, הטיפול, האשפוז והשיקום חו"ח, יחולו עלי.

על אף שידועים לי כל הסיכונים הנ"ל,מבקש להשתתף בפעילות מרצוני החופשי.

3. הסתכנות מרצון:אני מצהיר כי הסיכונים המפורטים בסעיף 2 וסיכונים נוספים שלא פורטו,הם חלק בלתי נפרד מהפעילות, ידועים לי, ולא ניתן למנוע אותם. לאחר ששקלתי בדבר החלטתי להשתתף בפעילות מרצוני החופשי, מתוך בחירה אישית. אני מצהיר כי איש לא כפה עלי או שידל אותי להשתתף בה.

·         ידוע לי על הסיכון לנזק, פציעה או אובדן כלכלי שעלול להיגרם לי או לרכושי כתוצאה מהשתתפותי בפעילות, או במהלך נסיעתי אל הפעילות או בחזרה ממנה, או בעקבותיה.

·         ידוע לי שהנזק עלול להיגרם גם כתוצאה מטעות אנוש של המארגנים או מי מטעמם, או של משתתפים אחרים בפעילות .

אני מצהיר כי לא יהיו לי שום טענות ושום תביעות בעניין זה כלפי המארגנים או מי מטעמם, וכי כל נזק שייגרם לי, לפני הפעילות, במהלכה, אחריה או בקשר אליה – יהיה באחריותי, עלי ועל חשבוני.

4. הצהרת בריאות : אני מצהיר כי עברתי בדיקות רפואיות וכי אני בריא וכשיר פיזית ונפשית לפעילות.  אני מצהיר כי גם מצבי הגופני וגם מצבי הנפשי נבדקו ואושרו לפני הפעילות על ידי רופא מוסמך מטעמי. כמו כן אני מצהיר כי הנני מחזיק באישור רפואי בתוקף ע"פ "חוק הספורט" והנני עומד בדרישות חוק הספורט. אני מצהיר כי אם יתברר כי אינני כשיר בריאותית או נפשית – כל האחריות על כך ועל הנזקים שעלולים להיגרם לי כתוצאה מכך – יהיו עלי ועל חשבוני. אני מצהיר כי לא יהיו לי שום טענות או תביעות בעניין זה למארגנים.

5.ביטוח תאונות אישיות: ידוע לי שעל פי חוק הספורט אני רשאי לבטח את עצמי בביטוח תאונות אישיות וכי רכישת ביטוח כאמור המתאים לרכיבה תחרותית על אופניים היא לכן באחריותיאני מצהיר כי במידה ולא אבטח את עצמי ו/או במידה וסכום הביטוח לא יספיק לפצות אותי על נזקיי – לא אבוא בכל טענה או תביעה בעניין זה למארגנים

6. שחרור מאחריות : אני מצהיר בזה כי אני משחרר את המארגנים וכל מי מטעמם, לרבות נותני החסות של האירוע; כמו כן אני משחרר את בעל הקרקע, הרשות המוניציפאלית, מע"צ, קק"ל, רשות הטבע והגנים ו/או כל רשות אחרת – מנהליה, עובדיה וקבלניה  מכל אחריות לנזק גופני, נפשי, רכושי או כלכלי שעלול להיגרם לי – לרבות פציעה, נכות או מוות, אובדן או הפסד כלכלי שיחול במהלך הפעילות, לפניה, אחריה או בקשר עימה. אני מצהיר כי לא יהיו לי כל טענות, תביעות, עילות או דרישות, כלפי המארגנים לרבות נזק שנגרם כתוצאה מטעות אנוש של המארגנים או מי מטעמם, או של משתתפים אחרים בפעילות .

אני מבין כי שחרור המארגנים  מאחריות לא יחול במקרה של רשלנות חמורה, או פגיעה בזדון מצד המארגנים.

7. הסכמה על אי-הגשת תביעות: אני מצהיר כי  ברור לי שאני /או כל אדם בשמי או מטעמי – מנועים מהגשת תביעה משפטית נגד המארגנים במקרה של פציעה, נכות , מוות או כל נזק אחר – לרבות אובדן או נזק כלכלי אם ייגרם לי בקשר לפעילות, לפניה,  במהלכה, או בעקבותיה.

8. שיפוי : אני מתחייב לשפות ולפצות את המארגנים או את הצדדים אותם שחררתי מאחריות כמפורט בסעיף 6 לעיל, בכל מקרה של תביעה, טענה או דרישה שתועלה נגדם על ידי, או על ידי מי מטעמי בכל העניינים המפורטים במסמך זה.

9. התחייבות למילוי הוראות : אני מתחייב בזאת למלא את כל ההוראות, התקנות והדרישות שהציבו המארגנים לפני הפעילות במהלכה או לאחריה .

10. תחולת תקנוני איגודי האופניים הבינלאומי והישראלי : ידוע לי כי על כל פעילות המתבצעת במסגרת איגוד האופניים חלים נהלי איגוד האופניים הבינלאומי (UCI) ואיגוד האופניים הישראלי, ותקנוניהם. אני מצהיר כי קראתי את התקנונים, הבנתי אותם ואני מקבל עלי את הוראותיהם.

11. איסור שימוש בסמים ובחומרים אסורים (Anti-doping): אני מודע לחוקיהם, נוהליהם והוראותיהם שלאיגוד האופניים הבינלאומי ה- UCI;הסוכנות העולמית למניעת השימוש בשיטות ובחומרים האסורים בספורט –WADA; והסוכנות הלאומית למניעת סימום בספורט –Israel NADO , שהיא הזרוע הלאומית של WADA בישראל בכל הנוגע לאיסור שימוש בסמים ובחומרים אסורים בספורט. ידוע לי כי חוקים אלה חלים עלי וכי אני מחויב למלא אחריהם. אני נותן בזאת את הסכמתי לבצע בדיקת סמים בכל מועד שאדרש ומבין כי הפרת החוקים תגרור הטלת עונשים שונים ובכלל זה בין היתר השעייתי מהשתתפות במרוצי אופניים. 

12. הסכמה לשימוש בצילומים: אני מסכים כי המארגנים  או כל מי מטעמם יהיה רשאי להשתמש בצילומים שלי במהלך הפעילות, לפניה או אחריה מבלי לקבל אישור מוקדם, לרבות לצרכים של פרסום, קידום מכירות או שיווק. אני מוותר בהקשר זה על זכויותיי ועל טענות בגין פגיעה בפרטיות, זכויות יוצרים או זכויות מסחריות כלשהן, ומתחייב לא לדרוש פיצוי או שיפוי בגין שימוש זה.

13. הפסקת השתתפות: אני מצהיר בזאת, שאני מכיר בזכותם של המארגנים למנוע את השתתפותי באירוע או לפסול את השתתפותי במהלך התחרות, מכל סיבה שהיא, כפי שימצאו לנכון .

14. חובת עדכון על שינוי במצבי: אני מתחייב להודיע ולעדכן את המארגנים מבעוד מועד על כל שינוי שחל במצבי הבריאותי מיום החתימה על מסמך זה ועד ליום הפעילות בפועל .

במקרה של משתתף מתחת לגיל 16 , נדרשת חתימת הורה או מבוגר אחראי כדלקמן:

אני הח"מ מצהיר ומאשר כי אני המוסמך הבלעדי לחתום בשם הקטין ולקבל החלטות בקשר להשתתפותו בפעילות ו/או בכלל.

אני מצהיר ומאשר כי קראתי בעיון את כתב הוויתור, הסתכנות מרצון ושחרור מאחריות ואני מקבל את תוכנו. אני מודע לסיכונים הכרוכים בפעילות ולתוצאות האפשריות שלהם; ואני מבקש שהקטין ישתתף בפעילות. כמו כן אני מצהיר כי ברור לי כי בחתימתי על כתב ויתור זה אני מבין כי במקרה של פציעה אצטרך לשאת בעצמי בנזקים הכלכליים שעלולים להיגרם בעקבותיה.

אני מבין כי ההתחייבויות עליהן חתמתי כאן אינן חלות במקרה של רשלנות חמורה של המארגנים.