טעינת אירועים

מרוץ משגב ה – 35

מזנקים בעוד...

על המרוץ 

מחזירים את הנוף למשגב

מרוץ משגב ה- 35 יוצא לדרך ויוזנק ב- 28/10/2017 במסלול נוף חדש מהיפים בארץ

השנה, לאחר שנים בהן התקיים המרוץ בין הישובים מנוף, קורנית ושכניה חוזר המרוץ לטבע הגלילי

מסלולי ריצה של 10 ק”מ ו- 5 ק”מ יעברו לדרך נוף מדהימה על כביש 7955 הממוקם בין בקעת בית נטופה ובקעת בית הכרם

מסלול הריצה ל- 10 ק”מ יצא מחניון הר-אחים על כביש 7955 לכיוון מערב דרך צומת יודפת ויסתיים במרכז הישוב מנוף

מסלול הריצה ל- 5 ק”מ יצא מאזור יודפת על כביש 7955 ויסתיים גם הוא במרכז הישוב מנוף

מסלולי צעדת היל״ה בגליל 2 ק״מ קל ונוח לכל המשפחה ומסלול 6 ק״מ חדש ומאתגר

במקביל, יתקיים הפנינג במתחם האירוע במנוף שיכלול פעילויות לכל המשפחה ודוכנים להנאת הרצים, הצועדים והאורחים

עלויות:

חסויות/שותפים

פרטים

תאריך:
אוקטובר 28
שעה:
08:00 - 17:00
‏קטגוריה אירוע:

מקום

מנוף
מנוף,Israel
+ Google Map

הצהרת בריאות משתתף

אני החתום מטה מצהיר בזאת שהנני בריא וכשיר פיזית ונפשית להשתתף במרוץ משגב (להלן: "המרוץ") והתאמנתי לקראתו כנדרש.

אני מצהיר כי מצבי הגופני והנפשי נבדק ואושר בטרם השתתפותי במרוץ בידי רופא מוסמך ולא נמצא כל ממצא חריג.

ידוע לי כי ההשתתפות במרוץ כרוכה במאמץ פיזי ניכר ואני מבין כי השתתפותי במרוץ, במידה ואיני כשיר גופנית כיאות, עלולה לסכן את בריאותי.

ידוע לי כי הסכמת המארגנים להשתתפותי במרוץ נשענת על הצהרתי זו כי אני בריא וכשיר להשתתף במרוץ.

הנני מצהיר כי במידה ויחול שינוי במצבי הפיזי או הנפשי אעדכן מיד את מארגני המרוץ.

אני מצהיר גם כי הנני משתתף במרוץ מתוך בחירתי האישית ומרצוני החופשי, אני מכיר את המסלול ואת אופיו, ברור לי ואני מודע לעובדה כי מדובר במרוץ קשה, שכרוך במאמץ גופני ונפשי קשה ובסכנות שונות, שכוללות ריצה בכבישים ואזורים פתוחים ובמזג אויר העשוי להיות חם ולח.

אני מצהיר גם כי אין לי ולא יהיו כל טענות ו/או תביעות מכל סוג שהוא כלפי מארגני המרוץ ו/או המרכז הקהילתי משגב ו/או מועצה אזורית משגב בגין כל נזק שיגרם לי ולרכושי כתוצאה מהשתתפות במרוץ, אם יגרם לי.

ידוע לי כי מארגני המרוץ ו/או המרכז הקהילתי משגב ו/או מועצה אזורית משגב ו/או עובדיהן לא יישאו בכל אחריות לנזק כלשהו, שיגרם לי, לרבות נזקי גוף ונפש, שיגרמו לי לפני המרוץ, במהלכו או לאחריו.

אני הח"מ מצהיר בזאת שאני מכיר בזכותם של המארגנים למנוע את השתתפותי במרוץ כולל במהלכו, מכל סיבה שהיא, כפי שימצאו זאת לנכון.

אני הח"מ מתחייב בזאת למלא את כל ההוראות, התקנות והדרישות שמופיעות כאן או הוראות שהמארגנים יחליטו עליהן לפני המרוץ או במהלכו.

אני הח"מ מוותר בזאת על כל זכות לתבוע תביעת נזיקין את המרכז הקהילתי ו/או את המועצה האזורית משגב, את מארגני המרוץ, נציגיהם, מלוויהם, הצוות הרפואי ו/או הפרא-רפואי וכל מי שמעורב במישרין או בעקיפין במרוץ.

אני מתחייב לשפות את הגורמים המצוינים לעיל בגין כל נזק שייגרם להם ו/או כל תשלום שישלמו כתוצאה מתביעה או דרישה שתועלה נגד גורמים אלה על ידי או על ידי מי מכוחי או מטעמי בעניינים הנוגעים למרוץ.

אני הח"מ מצהיר כי קראתי את תקנון המרוץ ואני מבין ומאשר אותו.

טופס זה מנוסח בלשון זכר לצורך נוחיות בלבד והוא תקף לכל דבר ועניין לשני המינים.

הנני מצהיר כי קראתי בעיון את הצהרת הבריאות ולהלן חתימתי על הטופס:

פרוט סגירת הכבישים ודרכים חלופיות: 

סגירת כבישים

כביש סגול – חניון הר אחים (כביש 7955) עד צומת יודפת (כביש 784) סגור 7:30 עד 8:15

כביש צהוב 784 – יסגר לסירוגין החל מהשעה 8:00 עד 8:45

כביש ירוק 7933 – כביש גישה לישובי הר שכניה (שכניה, קורנית, מנוף) יסגר לסירוגין החל מהשעה 8:00 עד 9:00

כביש אדום 7933 – כיכר הר שכניה עד הכניסה למנוף יסגר לסירוגין בין השעות 8:00 עד 12:00

שימוש בדרכים חלופיות בזמן סגירת כבישים

לנוסעים מדרום לצפון על כביש 784, ניתן לפנות בצומת מורשת לכביש 781 ומשם לכביש 70 צפונה

לנוסעים מצפון לדרום בכביש 805, ניתן להמשיך על כביש 805 עד צומת יבור ולפנות דרומה לכביש 70

לנוסעים ממזרח על כביש 7955, ניתן לפנות ימינה בצומת מסלחית לכיוון עראבה עד לכביש 805 לכיוון דרום.

 

תנאי השתתפות באירוע:

 1. בעקבות פסיקת בית המשפט על כל משתתף במרוץ 10 ק"מ ומעלה להציג ולחתום על הצהרת בריאות משתתף לפיה הוא עומד בדרישות חוק הספורט ומסיר אחריות ממארגני המרוץ. הנכם מתבקשים למסור את הטופס ידנית בעת איסוף ערכת המשתתף. משתתף שלא יביא עימו הצהרת בריאות חתומה, לא יוכל לקבל את ערכת המשתתף ולא יוכל להשתתף במרוץ החתימה מתבצעת על ידי אישור קריאת התקנון והצהרת הבריאות בתהליך הרישום.
 2. ידוע לי כי הוועדה המארגנת, העירייה, המועצה, או כל גוף אחר הקשור למרוץ לא יישאו בכל אחריות לנזק כלשהו שיגרם לי לרבות נזקי גוף שיגרמו לי טרם המרוץ, במהלכו או אחריו, ואף לא בגין אובדן ציוד כלשהו.
 3. על כן, אני מוותר על כל זכות לתביעת נזיקין כלשהי נגד הגופים הנ"ל.
 4. מוסכם עלי, שמטה האירוע רשאי להשתמש בצילומים שלי במהלך המרוץ לפניו ובסיומו לצרכי פרסום ויחסי ציבור, ללא תמורה.
 5. הנהלת המרוץ רשאית לעשות שינויים במסלולי הריצה ולוחות הזמנים בהתאם להוראות המשטרה.
 6. נדרש אישור הורה של משתתף מתחת לגיל 18. לקטינים נדרש אישור הסרת אחריות והצהרת בריאות חתום על ידי ההורים.
 7. ידוע לי כי אין כל התחייבות מטעם מארגני המרוץ לזמינות מידות של חולצות המרוץ על פי דרישה במעמד חלוקת הערכות. החולצות מוזמנות חודשים רבים מראש ומחולקות על פי זמינות המלאי בכל עת. אנו ממליצים לאסוף את ערכת המשתתף מוקדם ככל הניתן.

 

נוהל ביטולים/שינויים/החזרים:

 1. משתתף שלא ביטל השתתפותו עד המועד האחרון לביטולים ולא הציג הצהרת השתתפות חתומה עד סיום חלוקת ערכות ההשתתפות, לא יקבל כל החזר על הרשמתו.
 2. ההשתתפות מותנית בהרשמה עד שלושה ימים לפני המרוץ.
 3. נוהל ביטולים – עד שבועיים לפני מועד המרוץ יוחזרו דמי הרישום בניכוי 20 ש"ח. לאחר תאריך זה לא יהיו ביטולים מכל סיבה שהיא ודמי הרישום לא יוחזרו למשתתף.
 4. לנרשמים בהרשמה מאוחרת לא יתאפשרו ביטולים בכל מקרה שהוא.
 5. שינוי מקצה ניתן לבצע עד שבועיים לפני מועד המרוץ ללא עלות דמי טיפול. לאחר תאריך זה כל שינוי כרוך בעלות של 20 ש"ח.
 6. על מנת לבטל / לשנות מקצה יש למלא את טופס שינוי ו/או ביטול פרטי הרשמה לאירוע כאן.
 7. שימוש בקוד קופון – קוד קופון ניתן לקבוצות וניתן בתיאום בין מנהלי האתר למנהל/מאמן הקבוצה. לא ניתן לקבל הנחה בדיעבד ו/או זיכוי לאדם שלא השתמש בקוד הקופון שהיה ברשותו.
 8. עלות הרשמה טלפונית בתוספת של 20 ש"ח למחיר ההרשמה.

 

חלוקת פרסים וגביעים

 1. בכל הקטגוריות יוענקו גביעים ופרסים.
 2. רץ שזכאי לפרס / גביע ולא יהיה נוכח בטקס הענקת הפרסים לא יוכל לדרוש את הפרס בדיעבד.

ידוע לי כי בהרשמתי למרוץ הנני מסכים לתקנון המרוץ.