טוען אירועים

מרתון בארי BEERIMTB 2021

מזנקים בעוד...

מרתון בארי BEERIMTB 2021

תקנון

עד 4.5.2021 חובה על כולם לשלוח במייל  info.beerimtb@gmail.com  דרכון ירוק, בנוסף משתתפים לא חברי איגוד חייבים להעביר במייל עד לתאריך זה אישור רפואי מרופא ספורט וביטוח תאונות אישיות המכסה

רוכבים במקצה קדטים\ילדים\קטקטים\אפרוחים אינם נדרשים לתו הירוק כל מקצה מוגבל עד 50 משתתפים

שותפים

 • מרוץ בית גוברין 2019

פרטים

תאריך:
מאי 7
זמן:
07:00 - 14:00
עלות
₪100 – ₪150
אירוע קטגוריה:

המארגנ/ת

CCC מועדון & תאוצה-יזום וניהול פרויקטים בספורט

מי משתתף

34 אנשים משתתפים במרתון בארי BEERIMTB 2021

 • אביב דהן
 • יניב ברנד
 • תום יצחקי
 • מיכאל שטרית
 • Angelo Di Veroli
 • יואב הורביץ
 • Nir Naveh
 • איתן ליבוביץ
 • הוגו יאן טראגו
 • רונן אביאיב
 • אהרן אריאל לביא
 • חן גרייס נוה
 • רפי שטרית
 • אריק קליימן
 • עודד זגורי
 • יוסי גלינסקי
 • אבי ריקנטי
 • שרון לאונציני
 • שני גבאי
 • אלון מנשה
 • אמיר קורץ
 • מיכל אדינגר
 • יותם לוינקרון
 • ארתור סקולין
 • פוסטלניק גיא
 • איתמר מורדל
 • מתן שמר
 • בראין גומברג
 • מרטין זאמאיטיס
 • אלון רונן
 • גור שפירא
 • שחר טמיר
 • Load all attendees

כרטיסים

קטגוריית ילדים/ילדים ספורט/אפרוחים/קטקטים בנים/בנות100.00חברי איגוד האופניים בלבד לשנת 2021

Please fill in all required fields

כל הרוכבים מעל גיל 14150.00( קדטים/נערים ספורט ומעלה הרשמה לחברי איגוד בלבד)

Please fill in all required fields

 


ההשתתפות בתחרות פתוחה לחברי איגוד האופניים בלבד /במקצים עילית נשים/גברים ומתחת לגיל 18 . מקצי המאסטרס פתוחים גם לרוכבים שאינם חברי איגוד.

רוכבים שאינם חברי איגוד מחויבים בהצגת אישור על קיום ביטוח תאונות אישיות המכסה רכיבת אופניים תחרותית ואישור רפואי ממכון לרפואת ספורט כמפורט בסעיף הרשמה בהמשך התקנון, בנוסף על כולם לשלוח טרם האירוע דרכון ירוק!

 

התחרות תתקיים ותתנהל על פי הנחיות משרד הבריאות ומשרד הספורט התקפים ליום התחרות. יש להתעדכן בתקנון התחרות לגבי הנחיות הבריאות התקפות לתחרות ולשינויים אפשריים  עד יום שלישי 4 למאי 2021.

(שינויים יכולים להיות , אך לא רק , בנהלי שמירת הבריאות לפני ו\או אחרי הזינוק

מתווה הזינוקים ו\או זמני הזינוק של כל מקצה.)

 

התחרות מיועדת לרוכבים מאומנים ומיומנים. המארגנים אינם אחראים לכל נזק שיגרם לרוכבים. המסלול כולל קטעים מאתגרים ונקודות טכניות. על כל רוכב ובאחריותו לבצע הכרת מסלול לפני התחרות. על כל רוכב לוודא כי הוא מבוטח בביטוח מתאים הכולל כיסוי ביטוחי מתאים לצרכיו, למקרה של פציעה או נזק.

 

לפני הזינוק יתקיים תדרוך במסגרתו יינתנו הנחיות ודגשים לגבי התחרות והמסלול. חובה על כל רוכב להשתתף בתדרוך ולהישמע להוראות ולהנחיות של המארגנים.

כל רוכב חותם ומאשר בהליך הרישום על כתב הסכמה וויתור, כתנאי להשתתפות בתחרות. במקרה של קטין נדרשת גם חתימת הרוכב וגם חתימת הורה.


 כתב וויתור

כתב וויתור, הסתכנות מרצון ושיפוי, הסכמה לשאת בנזקים ושחרור מאחריות – לכלל הספורטאים

 1. הפעילות: אני מבקש* להשתתף בפעילות – תחרות אופניים מרתון בארי (להלן: “הפעילות”), אשר מאורגנים על ידי סיטי סייקלינג קלאב, תאוצה יזום וניהול פרויקטים ואיגוד האופניים ו/או על ידי בעליהם, מנהליהם, מאמניהם, עובדיהם, נציגיהם, קבלניהם, או כל מי שקשור אליהם במישרין או בעקיפין (שיקראו יחד להלן “המארגנים”). אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שמדובר בפעילות שכרוכה בסיכונים, אותם אני נוטל על עצמי, וכי בשל כך אני נכון לוותר על זכויותיי ומסכים לשחרר מאחריות את המארגנים או מי מטעמם ולשאת בעצמי בנזקים כפי שיפורט להלן. אני מבין שהסכמתי זו חלה על כל נזק – גופני, נפשי, רכושי, כלכלי או כל נזק אחר שעלול להיגרם לי במהלך הפעילות, בדרך אליה או בחזרה ממנה, לפניה, אחריה, בעקבותיה או בקשר עימה.
 2. הסיכונים הכרוכים בפעילות: אני מבין כי רכיבה על אופניים בכלל, והפעילות נשוא מסמך זה בפרט, כרוכות בסיכונים שונים הטבועים באופי הספורט ובאופי הפעילות וכי אני חשוף לסכנות ולסיכונים שונים, בכללם בין היתר: נפילות, שברים, פציעות, זעזוע מוח, מאמץ גופני קשה, מאמץ נפשי קשה, נכות או מוות.

הרכיבה מתבצעת בתנאי כביש ושטח מאתגרים, שיכולים לגרום בין היתר, למשל, אך לא רק: לנפילה, להתרסקות ולפציעה: מסלול רכיבת שטח מתקיים בהרים, ביערות, בוואדיות, בנחלים, במתקנים או באתרים אחרים, וכולל אלמנטים טבעיים שיכולים לגרום לנפילה – למשל, אך לא רק: עצים, שיחים, שורשים, סלעים, אבנים, תעלות, עפר, פודרה חלקה וכן הלאה ולעתים גם מכשולים מעשה ידי אדם. רכיבת כביש מתקיימת בין היתר בכבישים פתוחים, וקיימים בה גם סיכונים הקשורים לתנועת כלי רכב החולקים את נתיב הנסיעה עם הרוכבים. כמו-כן קיימת סכנת התנגשות עם כלי רכב – נוסעים או חונים וכן קיים סיכון לנפילה ו/או התרסקות שיכולות להיגרם כתוצאה מתנאי מזג אוויר, תנאי כביש, הפרשי גובה, פסולת, בורות, מהמורות, חצץ, אבנים או מכשולים אחרים שלעיתים קרובות נמצאים על הכביש ובצדדיו.

כמו כן קיים סיכון להתרסקות או לנפילה עם האופניים, כתוצאה מאובדן שליטה, מהתנגשות עם רוכב אחר או עם קהל. נפילה יכולה להתרחש גם כתוצאה מטעות או חוסר תשומת לב של רוכב אחר או שלי בעצמי. כתוצאה מאותם סיכונים אני עלול להיפצע באופן קשה שיכול להוביל לנכות קשה וגם למוות. כתוצאה מאותם סיכונים אני עלול גם להיפגע כלכלית; ברור לי כי הוצאות הפציעה והטיפולים הרפואיים או השיקומיים יחולו עלי. בנוסף, במקרה של פציעה קשה או נכות שעלולים לגרום אובדן כושר עבודה, אובדן הכנסה או נזקים כלכליים אחרים – ההפסד כולו יהיה עלי, על חשבוני ובאחריותי. ידוע לי כי חתימתי על כתב ויתור זה אינה פוגעת בזכותי לתבוע חברת ביטוח בה אני מבוטח ולקבל פיצוי על הנזקים – אם חו”ח ייגרמו לי.

בשטח בתחרות יהיה אמבולנס ואיש צוות רפואי. מארגן התחרות יפעל לספק שירותי טיפול רפואי ראשוני. אולם, במידה והפציעה דורשת טיפול משמעותי יותר: טיפולי חירום, אשפוז, או כל סעד רפואי משמעותי אחר – יוזמן רכב פינוי נוסף וכל הוצאות הפינוי, הטיפול, האשפוז והשיקום חו”ח, יחולו עלי.

 1. הסתכנות מרצון: אני מצהיר כי הסיכונים המפורטים בסעיף 2 וסיכונים נוספים שלא פורטו, הם חלק בלתי נפרד מהפעילות, ידועים לי, ולא ניתן למנוע אותם. לאחר שיקול אישי והבנה של הסיכונים החלטתי להשתתף בפעילות מרצוני החופשי, מתוך בחירה אישית. אני מצהיר כי איש לא כפה עלי או שידל אותי להשתתף בה. ידוע לי על הסיכון לנזק, פציעה או אובדן כלכלי שעלול להיגרם לי או לרכושי כתוצאה מהשתתפותי בפעילות, או במהלך נסיעתי אל הפעילות או בחזרה ממנה, או בעקבותיה. ידוע לי שהנזק עלול להיגרם גם כתוצאה מטעות אנוש של המארגנים או מי מטעמם, או של משתתפים אחרים בפעילות, לרבות צוותים הפועלים בשטח האירוע וקהל.

אני מצהיר כי לא יהיו לי שום טענות ושום תביעות בעניין זה כלפי המארגנים או מי מטעמם, וכי כל נזק שייגרם לי, לפני הפעילות, במהלכה, אחריה או בקשר אליה – יהיה באחריותי, עלי ועל חשבוני. כל זאת מבלי לפגוע בזכותי לתבוע את חברת הביטוח בה אני מבוטח ולקבל פיצוי על הנזקים – אם חו”ח ייגרמו לי.

 1. הצהרת בריאות: אני מצהיר כי עברתי בדיקות רפואיות וכי אני בריא וכשיר פיזית ונפשית לפעילות. אני מצהיר כי גם מצבי הגופני וגם מצבי הנפשי נבדקו ואושרו לפני הפעילות על ידי רופא או רופאים מוסמכים מטעמי. כמו כן אני מצהיר כי הנני מחזיק באישור רפואי בתוקף ע”פ “חוק הספורט” והנני עומד בדרישות חוק הספורט הנוספות, לרבות בנושא ביטוח. אני מצהיר כי אם יתברר כי אינני כשיר בריאותית או נפשית – כל האחריות על כך ועל הנזקים שעלולים להיגרם לי כתוצאה מכך – יהיו עלי ועל חשבוני. אני מצהיר כי לא יהיו לי שום טענות או תביעות בעניין זה למארגנים.
 2. ביטוח תאונות אישיות: אני מצהיר כי ידוע לי שבאחריותי לרכוש ביטוח תאונות אישיות בתוקף המכסה את השתתפותי בפעילות ואשר גובה הכיסוי הביטוחי בו מתאים לצרכיי. אני מצהיר כי במידה ולא אבטח את עצמי ו/או במידה וסכום הביטוח לא יספיק לפצות אותי על נזקי – לא אבוא בכל טענה או תביעה בעניין זה למארגנים.
 3. שחרור מאחריות: אני מצהיר בזה כי אני משחרר את המארגנים וכל מי מטעמם, לרבות נותני החסות של האירוע וכן אני משחרר את בעל הקרקע, הרשות המוניציפאלית, מע”צ, קק”ל, רשות הטבע והגנים ו/או כל רשות אחרת – מנהליה, עובדיה וקבלניה מכל אחריות לנזק גופני, נפשי, רכושי או כלכלי שעלול להיגרם לי – לרבות פציעה, נכות או מוות, אובדן או הפסד כלכלי – שיחול/ו במהלך הפעילות, לפניה, אחריה או בקשר עימה. אני מצהיר כי לא יהיו לי כל טענות, תביעות, עילות או דרישות, כלפי המארגנים לרבות נזק שנגרם כתוצאה מטעות אנוש של המארגנים או מי מטעמם, או של משתתפים אחרים בפעילות .

אני מבין כי שחרור המארגנים מאחריות לא יחול במקרה של רשלנות חמורה, או פגיעה בזדון מצד המארגנים.

 1. הסכמה על אי-הגשת תביעות: אני מצהיר כי ברור לי שאני ו/או כל אדם בשמי או מטעמי – מנועים מהגשת תביעה משפטית נגד המארגנים במקרה של פציעה, נכות, מוות או כל נזק אחר – לרבות אובדן או נזק כלכלי אם ייגרם לי בקשר לפעילות, לפניה, במהלכה, או בעקבותיה.
 2. שיפוי: אני מתחייב לשפות ולפצות את המארגנים או את הצדדים אותם שחררתי מאחריות כמפורט בסעיף 6 לעיל, בכל מקרה של תביעה, טענה או דרישה שתועלה נגדם על ידי, או על ידי מי מטעמי בכל העניינים המפורטים במסמך זה.
 3. התחייבות למילוי הוראות: אני מתחייב למלא את כל ההוראות, התקנות והדרישות שהציבו המארגנים לפני הפעילות במהלכה או לאחריה.
 4. תחולת תקנוני איגודי האופניים הבינלאומי והישראלי: ידוע לי כי על כל פעילות המתבצעת במסגרת איגוד האופניים בישראל (ע”ר) חלים נהלי איגוד האופניים הבינלאומי (UCI) ואיגוד האופניים בישראל (ע”ר), ותקנוניהם, לרבות לגבי אחריותי לבדיקת תקינות הציוד בו אני משתמש בין אם אני בעליו ובין אם סופק לי על ידי אחר. אני מצהיר כי קראתי את התקנונים, הבנתי אותם ואני מקבל עלי את הוראותיהם.
 5. איסור שימוש בסמים ובחומרים אסורים (Anti-doping): אני מודע לחוקיהם, נוהליהם והוראותיהם של איגוד האופניים הבינלאומי ה-UCI, הסוכנות העולמית למניעת השימוש בשיטות ובחומרים האסורים בספורט -WADA והסוכנות הלאומית למניעת סימום בספורט -Israel NADO, שהיא הזרוע הלאומית של WADA בישראל, בכל הנוגע לאיסור שימוש בסמים ובחומרים אסורים בספורט. ידוע לי כי חוקים אלה חלים עלי וכי אני מחויב למלא אחריהם. אני נותן בזאת את הסכמתי לבצע בדיקת סמים בכל מועד שאדרש ומבין כי הפרת החוקים תגרור הטלת עונשים שונים שעלולים לכלול, בין היתר, השעייתי מהשתתפות במרוצי אופניים.
 6. הסכמה לשימוש בצילומים: אני מודע/ת לכך שחלק מהפעילות מצולמת ומסכים כי המארגנים או כל מי מטעמם רשאים להשתמש בצילומי הפעילות בהם אני ו/או בני משפחתי ומכריי מופיעים, מבלי לקבל אישור מוקדם או נוסף, לפי שיקול דעתם הבלעדית, לרבות לצרכים של יחסי ציבור, פרסום, קידום מכירות או שיווק. אני מוותר בהקשר זה על זכויותיי ועל טענות בגין פגיעה בפרטיות, זכויות יוצרים או זכויות מסחריות כלשהן. אני מצהיר כי לא תהיה לי ו/או למי מטעמי ו/או לבני משפחתי ולמכריי כל טענה, דרישה ו/או תביעה, לרבות לפיצוי כספי, בקשר לכך, ובכלל זה כלפי איגוד האופניים בישראל, עובדיו, שותפיו והפועלים מטעמו ומתחייב לא לדרוש פיצוי או שיפוי בגין שימוש זה.
 7. פרסום אודותי בהקשר של המרוץ: אני מצהיר שידוע לי ששמי המלא, תוצאות השתתפותי או אי-השתתפותי ומידע נוסף עשויים להיות מפורסמים ברבים בהקשר של הפעילות ואני נותן את הסכמתי המפורשת לכך ומבין שהסכמתי זו היא תנאי יסודי להשתתפותי בפעילות.
 8. הפסקת השתתפות: אני מצהיר בזאת, שאני מכיר בזכותם של המארגנים למנוע את השתתפותי בפעילות ובפרט לפסול את השתתפותי במהלך תחרות, מכל סיבה שהיא, כפי שימצאו לנכון, ובהתאם לסמכותם ע”פ כל דין.
 9. חובת עדכון על שינוי במצבי: אני מתחייב להודיע ולעדכן את המארגנים מבעוד מועד על כל שינוי שחל במצבי הבריאותי מיום החתימה על מסמך זה ועד ליום הפעילות בפועל.

על אף שידועים לי כל הסיכונים הנ”ל, אני מבקש להשתתף בפעילות מרצוני החופשי.

חתימתי על מסמך זה תחייב גם את תלויי ו/או את יורשי.

החלק הבא נוגע למקרה של משתתף מתחת לגיל 18 אשר עבורו נדרשת חתימת הורה, אפוטרופוס או מבוגר אחראי שהוסמך על ידם, כדלקמן:

אני הח”מ מצהיר ומאשר כי אני מוסמך לחתום בשם הקטין ולקבל החלטות בקשר להשתתפותו בפעילות ו/או בכלל. אני מצהיר ומאשר כי קראתי בעיון את כתב הוויתור, הסתכנות מרצון ושיפוי, הסכמה לשאת בנזקים ושחרור מאחריות ואני מקבל את תוכנו. אני מודע לסיכונים הכרוכים בפעילות ולתוצאות האפשריות שלהם ואני מבקש שהקטין ישתתף בפעילות. כמו כן אני מצהיר כי ברור לי כי בחתימתי על כתב ויתור זה אני מבין כי במקרה של פציעה אצטרך לשאת בעצמי בנזקים הכלכליים שעלולים להיגרם בעקבותיה. ידוע לי כי הצהרתי זו אינה פוגעת בזכותי לתבוע חברת ביטוח בה מבוטח הספורטאי ולקבל פיצויים על הנזקים, אם חו”ח יחולו עלי. אני מבין כי ההתחייבויות עליהן חתמתי כאן אינן חלות במקרה של רשלנות חמורה של המארגנים, או פגיעה בזדון מציידם.

* המסמך מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך מופנה לנשים ולגברים כאחד.

 

 

הרשמה באתר  עד יום שלישי 4.5.2021 בשעה 22:00

עד 4.5.2021 חובה על כולם לשלוח במייל info.beerimtb@gmail.com  דרכון ירוק, בנוסף משתתפים לא חברי איגוד חייבים להעביר במייל עד לתאריך זה אישור רפואי מרופא ספורט וביטוח תאונות אישיות המכסה תחרויות אופניים

רוכבים במקצה קדטים\ילדים\קטקטים\אפרוחים אינם נדרשים לתו הירוק כל מקצה מוגבל עד 50 משתתפים

אין הרשמה מאוחרת ואין הרשמה במקום.

בבוקר התחרות:

על כולם להגיע לעמדת ההרשמה, עם מסכות

      על חברי איגוד להציג כרטיס חבר איגוד דיגיטלי (בטלפון) לשנת 2021

      מדידת חום

      קבלת מספר תחרות (מספר הכידון יהיו של תחרות בארי בלבד, אין להשתמש במספרי איגוד)

      חתימה על הגעתכם לתחרות

 עמדת החתמות תיסגר 30 ד’ לפני כל זינוק – רוכב שלא חתם לא יורשה לזנק.

עלויות ההרשמה:

כל הרוכבים מעל גיל 14 ( קדטים/נערים ספורט ומעלה) – 150 ₪.

קטגוריית  ילדים/ילדים ספורט/אפרוחים/קטקטים בנים/בנות : ₪ 100

התחרות ברמה 2 בדירוג השנתי של איגוד האופניים לאופני הרים

לוח זמנים כללי
מיקום שעה תאריך
אתר תאוצה 14:00 4.4.2021 פתיחת הרשמה
אתר תאוצה 22:00 4.5.2021 סגירת הרשמה
  6:00 יום האירוע פתיחת מזכירות
  החל מ 08:00 יום האירוע זינוקים
   
  07:45 התייצבות רוכבים לתדריך בקו זינוק
  8:00 יום האירוע קטגוריות מקצה 1
  8:05 יום האירוע קטגוריות מקצה 2
  8:10 יום האירוע קטגוריות מקצה 3
  7:15 יום האירוע סגירת מזכירות
  2:30 יום האירוע מגבלת זמן לכניסה להקפה שלישית
לא תותר כניסה לרוכבי שתי הקפות כניסה לאחר הרוכב האחרון ממקצה שלוש הקפות.

 

1:45 יום האירוע מגבלת זמן לכניסה להקפה שניה לרוכבי השתי הפקות
  יום האירוע טקסים
  יום האירוע שעת סיום משוערת

 

הערות

 

שעת זינוק מספר הקפות מרחק בק”מ מקצה
סדר העמדה על הקו לפי הסדר הכתוב בטבלה זו, כולם מזנקים באותה שעה.
מגבלת כניסה להקפה שלישית 02:30 שעות
8:00 3 75 עילית גברים
8:00 3 75 ג’וניורס בנים
8:00 3 75 עילית נשים
8:00 2 50 ג’וניורס בנות
8:00 3 75 3 הקפות (גברים\נשים)
19-29
30-39
40-49
50+
מגבלת כניסה להקפה שנייה 01:45 שעות, בכל מקרה אין כניסה לאחר שהרוכב באחרון מהשלוש הקפות עבר. 8:05 2 50 2 הקפות גברים\נשים

19-29
30-39
40-49
50+

סדר העמדה על הקו לפי הסדר הכתוב בטבלה זו, כולם מזנקים באותה שעה 8:10 1 25 קדטים\קדטיות.
8:10 1 25 ילדים/ות א’ + ב’ \ נערים/ות ספורט
8:10 1 25 הקפה 1 גברים\נשים

19-29
30-39
40-49
50+

08:15 יוחלט בהמשך הפקה קצרה אפרוחים/ות א+ב,  /קטקטים/ות א+ב, ילדים/ות ספורט

 

צור קשר