טוען אירועים

סובב הר אדר 2019

הר אדר

מזנקים בעוד...

 

 

מועצה מקומית הר אדר מזמינה אתכם לקחת חלק באירוע אופניים לכולם

לוח זמנים:

13:00  –  טקס פתיחה באתר ההנצחה לזכרם של 3 הנרצחים.

13:30 –   יצאה לרכיבה ב- 3 מסלולים:

שטח אתגרי      15 ק"מ

שטח  עממי       8 ק"מ

כביש  משפחתי  4 ק"מ

 

חלוקת חולצות למשתתפים באולם הספורט הר אדר 08:30 עד 12:30

 

 

חסויות/שותפים

פרטים

תאריך:
אוקטובר 4
זמן:
12:00 - 17:00
עלות
₪30
אירוע קטגוריה:

מקום

הר אדר
הר אדר, + מפת גוגל

מי משתתף

40 אנשים משתתפים בסובב הר אדר 2019

 • יובל ברקאי
 • רחל מוסייבוב
 • יניב נאמן
 • יניב משען
 • שרון חסן
 • arie talmor
 • איל שי
 • מתניה שטיינר
 • דפנה איזנברג
 • מאיר מנחם
 • לורנס רופא
 • שמעון שמעון
 • אלכס אביטן
 • נתלי שחף
 • יואל קרופניק
 • רחלי כהן
 • יאיר בשארי‬‎
 • בר דרעע
 • חנה ארנסון
 • Michal Yedid
 • סער יצחקי
 • יעל סווירי
 • מאיה מולה
 • Tom Zahavi
 • עמית אלהב
 • Load all attendees

כרטיסים

סובב הר אדר 201930.00

Please fill in all required fields

כתב הצהרה והתחייבות

מאשר, מצהיר ומתחייב כדלקמן:

כללי:

 • בררתי היטב במה כרוכים ספורט הרכיבה על האופניים והרכיבה במסלול הרכיבה לרבות הסיכונים והנזקים שעלולים להיגרם לי כתוצאה מכך וכן, וברור לי היטב שפעילות הרכיבה על אופניים היא בעלת סיכון ועלול להיגרם למשתתפים בה וגם לי נזק, לרבות נזקי גוף, פציעה ואף מוות. בהיותי מודע/ת לכל הסיכונים הכרוכים ברכיבה על אופניים, אני נוטל/ת על עצמי סיכונים אלה מרצון ובוחר/ת להשתתף באירוע, למרות הסיכונים.
 • אני מקבל/ת על עצמי אחריות מלאה לכל נזק שיגרם לי במהלך התחרות בכל מקום, לרבות נזק גופני, פציעה, מוות ו/או נזק לרכוש להלן: "הנזק".
 • הנני מוותר/ת, ויתור מלא, סופי ומוחלט על כל טענה ו/או זכות תביעה מכל סוג שהוא כלפי מארגני האירוע ו/או מנהלים מטעמם ו/או עובדיהם ו/או שלוחיהם ו/או עובדים באירוע ו/או מנהלים באירוע ו/או שלוחי האירוע כל הנ"ל בסעיף זה יקראו להלן: "מארגני האירוע".
 • הנני מתחייב/ת להחזיר למארגני התחרות ו/או לשפות אותם בגין כל סכום אותם ישלמו ו/או בגין כל חיוב בו יחויבו בקשר לכל נזק, כהגדרתו לעיל, שייגרם לי. את התחייבותי זו אקיים תוך 7 ימים מיום התשלום ע"י מארגני האירוע ו/או מי מהם או מיום חיובם, המועד המוקדם מבין השניים.
 • הנני מצהיר/ה כי אני בריא/ה במצב גופני טוב וכשיר/ה לרכב על אופניים ומתחייב/ת להודיע למארגני האירוע על כל שינוי במצבי הבריאותי או בכושרי. כ"כ הנני מצהיר/ה כי לא אשתתף באירוע כאשר לא אהיה כשיר/ה לחלוטין לרכב על אופניים אסורה הרכיבה תחת השפעת אלכוהול, סמים או השפעה מפריעה אחרת.
 • מוסכם עלי שהמארגנים או מי מטעמם רשאים להשתמש בתמונות שלי לפני , במהלך ואחרי
 • הרכיבה מגיל 9 ומעלה במסלולי השטח

האירוע מצולם לצורכי פרסום ויחסי ציבור הנני מאשר שימוש בתמונות ללא תמורה ומאשר בזאת חשיפה בפני הציבור של  התמונות.

 • רוכבי האופניים יקפידו על הוראות המארגן והמשטרה .
 • חובת חבישת קסדה חלה על כל משתתפי המסע במשך כל זמן הרכיבה .
 • אין להשליך בקבוקי מים או כל פסולת אחרת לשולי הדרך.
 • אסורה הרכיבה במקומות בהם מצוין האיסור .
 • בעצם יציאתי לרכיבה, הריני מצהיר כי קראתי, הבנתי ואני מקבל עלי במלואו את כל האמור במסמך זה.

מדיניות ביטולים והרשמה טלפונית.

 • עד 12 שעות ממועד הרישום ללא עלות.
 • לאחר 12 שעות ממועד הרישום 10% מעלות הרישום.
 • ביטול טלפוני או שינוי 15 ₪ .