טוען אירועים

רוכבים בהצדעה 2018

איצטדיון טרנר באר שבע

מזנקים בעוד...

חלוקת ערכות משתתף ביום האירוע בעמדת הרישום 

מסלולים:

מסלולי אופני כביש

ארוך 22 ק"מ

כביש קצר 2 ק"מ (משפחות)

מסלול אופני שטח

קצר 10.5  ק"מ

ארוך 28.5 ק"מ

מסלולי ריצת שטח 

ארוך 10.5  ק"מ

 

 

חסויות/שותפים

פרטים

תאריך:
נובמבר 30
זמן:
08:00 - 14:00
עלות
₪30
אירוע קטגוריות:
,

מקום

איצטדיון טרנר באר שבע
איצטדיון טרנר
באר שבע, Israel
+ מפת גוגל

המארגנ/ת

בית הלוחם באר שבע
דוא״ל
info.teutza@gmail.com

מי משתתף

8 אנשים משתתפים ברוכבים בהצדעה 2018

 • יובל ברקאי
 • אפרים אמאיקין
 • ‪amnon shacham‬‏
 • עופר עירוני
 • Lior Shemesh
 • קובי ברק
 • שלמה גיגי

כרטיסים

השכרת אופניים30.00אופני הרים בלבד החל ממידה S

Please fill in all required fields

הרשמה רוכבים בהצדעה 201830.00

Please fill in all required fields


עלויות:

מסלולי אופניים :

השתתפות 30 ש"ח בהרשמה מראש

השאלת אופניים 60 ש"ח בהרשמה מראש בלבד

השתתפות 50 ש"ח בהרשמה במקום ביום האירוע ללא אופניים וללא כולל חולצה

מסלולי ריצה:

השתתפות 30 ש"ח בהרשמה מראש

השתתפות 50 ש"ח בהרשמה ביום האירוע לא כולל חולצה

 

כתב הצהרה והתחייבות

מאשר, מצהיר ומתחייב כדלקמן:

כללי:

 • בררתי היטב במה כרוכים ספורט הרכיבה על האופניים והרכיבה במסלול הרכיבה לרבות הסיכונים והנזקים שעלולים להיגרם לי כתוצאה מכך וכן, וברור לי היטב שפעילות הרכיבה על אופניים היא בעלת סיכון ועלול להיגרם למשתתפים בה וגם לי נזק, לרבות נזקי גוף, פציעה ואף מוות. בהיותי מודע/ת לכל הסיכונים הכרוכים ברכיבה על אופניים, אני נוטל/ת על עצמי סיכונים אלה מרצון ובוחר/ת להשתתף באירוע, למרות הסיכונים.
 • אני מקבל/ת על עצמי אחריות מלאה לכל נזק שיגרם לי במהלך התחרות בכל מקום, לרבות נזק גופני, פציעה, מוות ו/או נזק לרכוש להלן: "הנזק".
 • הנני מוותר/ת, ויתור מלא, סופי ומוחלט על כל טענה ו/או זכות תביעה מכל סוג שהוא כלפי מארגני האירוע ו/או מנהלים מטעמם ו/או עובדיהם ו/או שלוחיהם ו/או עובדים באירוע ו/או מנהלים באירוע ו/או שלוחי האירוע כל הנ"ל בסעיף זה יקראו להלן: "מארגני האירוע".
 • הנני מתחייב/ת להחזיר למארגני התחרות ו/או לשפות אותם בגין כל סכום אותם ישלמו ו/או בגין כל חיוב בו יחויבו בקשר לכל נזק, כהגדרתו לעיל, שייגרם לי. את התחייבותי זו אקיים תוך 7 ימים מיום התשלום ע"י מארגני האירוע ו/או מי מהם או מיום חיובם, המועד המוקדם מבין השניים.
 • הנני מצהיר/ה כי אני בריא/ה במצב גופני טוב וכשיר/ה לרכב על אופניים ומתחייב/ת להודיע למארגני האירוע על כל שינוי במצבי הבריאותי או בכושרי. כ"כ הנני מצהיר/ה כי לא אשתתף באירוע כאשר לא אהיה כשיר/ה לחלוטין לרכב על אופניים אסורה הרכיבה תחת השפעת אלכוהול, סמים או השפעה מפריעה אחרת.
 • מוסכם עלי שהמארגנים או מי מטעמם רשאים להשתמש בתמונות שיצולמו באירוע .

לצורכי פרסום ויחסי ציבור ללא תמורה ומאשר בזאת חשיפה בפני הציבור של  התמונות  הנ"ל

 • רוכבי האופניים יקפידו על הוראות המארגן והמשטרה .
 • חובת חבישת קסדה חלה על כל משתתפי המסע במשך כל זמן הרכיבה .
 • אין להשליך בקבוקי מים או כל פסולת אחרת לשולי הדרך.
 • אסורה הרכיבה במקומות בהם מצוין האיסור .
 • בעצם יציאתי לרכיבה, הריני מצהיר כי קראתי, הבנתי ואני מקבל עלי במלואו את כל האמור במסמך זה.
 • נרשם מתחת לגיל 11 עליו להחתים גם את הוריו או את האפוטרופוס שלו על הטופס שם, ת.ז., חתימה. ולהוסיף בכתב ידם כי הם מאשרים לבנם\בתם להשתתף באירוע.

מדיניות ביטולים והרשמה טלפונית.

 • עד 12 שעות ממועד סיום הרישום ללא עלות.
 • לאחר 12 שעות ממועד סיום הרישום 10% מעלות הרישום.
 • ביטול טלפוני או שינוי 15 ₪ .