טוען אירועים

סובב רמת גן באופניים 2018

אצטדיון ר"ג, חניון מערבי

מזנקים בעוד...

סובב רמת גן ה 4 באופניים 2018

בשיתוף מחלקת הספורט של עיריית רמת גן ותאוצה – יזום וניהול פרויקטים בספורט.

 

 

חסויות/שותפים

פרטים

תאריך:
אפריל 27
זמן:
08:00 - 12:00
אירוע קטגוריה:

מקום

אצטדיון ר"ג, חניון מערבי
אצטדיון ר"ג, חניון מערבי
רמת גן,
+ מפת גוגל

המארגנ/ת

מחלקת הספורט עיריית רמת גן

לוחות זמנים:

8:00 – התכנסות וחלוקת ערכות  משתתפים (לנרשמים)

9.15 – זינוק מסלול סובב רמת-גן

11.30- סיום אירוע

80 ש"ח –  אופניים , קסדה , חולצה מנדפת                , מספר חזה , בקבוק מיים.

מלאי אופניים מוגבל – כל הקודם זוכה 

30 ש"ח –   חולצה מנדפת ,מספר חזה ,                      בקבוק מיים.

מועד אחרון לרישום כולל חולצה  – יום שבת, 21.4.18 עד השעה 23.00

החל מ 21.4.18 שעה 23:01 הרשמה ללא חולצה

הסדרי תנועה וחניה – האירוע מתקיים בהתאם להוראות משטרת מרחב דן.

 • ביום המירוץ יסגרו צירי המסלול לתנועת כלי רכב החל מהשעה 8.30 עד 10:45 בקירוב.

 • כמו כן, צפויים שיבושי תנועה ברחובות הסמוכים למסלול הרכיבה.

 • שטח הכינוס שממערב לאצטדיון רמת-גן יחסם ערב קודם – מיום חמישי בלילה. רכבים שיהיו במקום לאחר השעה 6:00 בבוקר האירוע – יגררו למקום חניה אחר באיזור האיצטדיון (ללא קנס).

 • כלי רכב שיחנו לאורך צירי המסלול לא יורשו לצאת עד לפתיחת הצירים – בהוראת המשטרה.

 • למגיעים לאירוע ברכב, ניתן לחנות בחניון קניון איילון – מומלץ להקדים  !

כתב הצהרה והתחייבות

מאשר, מצהיר ומתחייב כדלקמן:

כללי:

 

 • בררתי היטב במה כרוכים ספורט הרכיבה על האופניים והרכיבה במסלול הרכיבה לרבות הסיכונים והנזקים שעלולים להיגרם לי כתוצאה מכך וכן, וברור לי היטב שפעילות הרכיבה על אופניים היא בעלת סיכון ועלול להיגרם למשתתפים בה וגם לי נזק, לרבות נזקי גוף, פציעה ואף מוות. בהיותי מודע/ת לכל הסיכונים הכרוכים ברכיבה על אופניים, אני נוטל/ת על עצמי סיכונים אלה מרצון ובוחר/ת להשתתף באירוע, למרות הסיכונים.
 • אני מקבל/ת על עצמי אחריות מלאה לכל נזק שיגרם לי במהלך התחרות בכל מקום, לרבות נזק גופני, פציעה, מוות ו/או נזק לרכוש להלן: "הנזק".
 • הנני מוותר/ת, ויתור מלא, סופי ומוחלט על כל טענה ו/או זכות תביעה מכל סוג שהוא כלפי מארגני האירוע ו/או מנהלים מטעמם ו/או עובדיהם ו/או שלוחיהם ו/או עובדים באירוע ו/או מנהלים באירוע ו/או שלוחי האירוע כל הנ"ל בסעיף זה יקראו להלן: "מארגני האירוע".
 • הנני מתחייב/ת להחזיר למארגני התחרות ו/או לשפות אותם בגין כל סכום אותם ישלמו ו/או בגין כל חיוב בו יחויבו בקשר לכל נזק, כהגדרתו לעיל, שייגרם לי. את התחייבותי זו אקיים תוך 7 ימים מיום התשלום ע"י מארגני האירוע ו/או מי מהם או מיום חיובם, המועד המוקדם מבין השניים.
 • הנני מצהיר/ה כי אני בריא/ה במצב גופני טוב וכשיר/ה לרכב על אופניים ומתחייב/ת להודיע למארגני האירוע על כל שינוי במצבי הבריאותי או בכושרי. כ"כ הנני מצהיר/ה כי לא אשתתף באירוע כאשר לא אהיה כשיר/ה לחלוטין לרכב על אופניים אסורה הרכיבה תחת השפעת אלכוהול, סמים או השפעה מפריעה אחרת.
 • מוסכם עלי שהמארגנים או מי מטעמם רשאים להשתמש בתמונות שלי לפני , במהלך ואחרי
 • הרכיבה מגיל 9 ומעלה

האירוע לצורכי פרסום ויחסי ציבור ללא תמורה ומאשר בזאת חשיפה בפני הציבור של       התמונות.

 • רוכבי האופניים יקפידו על הוראות המארגן והמשטרה .
 • חובת חבישת קסדה חלה על כל משתתפי המסע במשך כל זמן הרכיבה .
 • אין להשליך בקבוקי מים או כל פסולת אחרת לשולי הדרך.
 • אסורה הרכיבה במקומות בהם מצוין האיסור .
 • בעצם יציאתי לרכיבה, הריני מצהיר כי קראתי, הבנתי ואני מקבל עלי במלואו את כל האמור במסמך זה.
 • נרשם מתחת לגיל 11 עליו להחתים גם את הוריו או את האפוטרופוס שלו על הטופס שם, ת.ז., חתימה. ולהוסיף בכתב ידם כי הם מאשרים לבנם\בתם להשתתף באירוע.

 

מדיניות ביטולים והרשמה טלפונית.

 

 • עד 12 שעות ממועד הרישום ללא עלות.
 • לאחר 12 שעות ממועד הרישום 10% מעלות הרישום.
 • ביטול טלפוני או שינוי 15 ₪ .

 

חלוקת פרסים והגרלות:

 

 • למי שנרשם מראש באתר או ביום האירוע.
 • חובת נוכחות במעמד- ההגרלה \ פודיום , ללא הופעה באחד מאלו  לא זכאי המשתתף לתשורה.