טוען אירועים

” סובב הפארק הלאומי – רוכבים בירוק”

פארק לאומי רמת גן

מזנקים בעוד...

פארק


סובב פארק לאומי רמת גן – רוכבים ירוק 2020

 

יום שישי ה-08.05.2020, בין השעות 11:30-8:00  זו השנה הרביעית ברציפות, למסע רכיבת אופניים לכל המשפחה ” סובב הפארק הלאומי – רוכבים בירוק”

מסלול הרכיבה: בשבילי הפארק הלאומי המדהים ביופיו וברחובות השכונות רמת חן ורמת שקמה

 

לוחות זמנים:

 • 08:00 | התכנסות וחלוקת ערכות הרשמה
 • 09:00 | ברכות ראש העיר וזינוק
 • 10:15 | הפעלה ספורטיבית חווייתית לתלמידים
 • 11:00 | סיום

מסלול הרכיבה:

חסויות/שותפים

פרטים

תאריך:
מאי 8
זמן:
07:30 - 11:00
עלות
₪20 – ₪50
אירוע קטגוריה:

מקום

פארק לאומי רמת גן
פארק לאומי רמת גן

המארגנ/ת

מחלקת הספורט עיריית רמת גן

כרטיסים

 

07:30 – התכנסות וחלוקת ערכות הרשמה

09:00 – זינוק

10:15 – הפעלה ספורטיבית לתלמידי בתי הספר בשטח הכינוס

11:00 – סיום

50 ש”ח – אופניים , קסדה , חולצה מנדפת מספר חזה , בקבוק מיים.

מלאי אופניים מוגבל – כל הקודם זוכה 

האופניים השכורים למבוגר בלבד

          20 ש”ח –   חולצה מנדפת ,מספר חזה , בקבוק מים.

מועד אחרון לרישום יום שלישי, 05.05.2020

עד השעה 23.00

ניתן לבצע רישום בעמדות הרישום ביום האירוע

התשלום באשראי בלבד

כתב הצהרה והתחייבות

מאשר, מצהיר ומתחייב כדלקמן:

כללי:

 • בררתי היטב במה כרוכים ספורט הרכיבה על האופניים והרכיבה במסלול הרכיבה לרבות הסיכונים והנזקים שעלולים להיגרם לי כתוצאה מכך וכן, וברור לי היטב שפעילות הרכיבה על אופניים היא בעלת סיכון ועלול להיגרם למשתתפים בה וגם לי נזק, לרבות נזקי גוף, פציעה ואף מוות. בהיותי מודע/ת לכל הסיכונים הכרוכים ברכיבה על אופניים, אני נוטל/ת על עצמי סיכונים אלה מרצון ובוחר/ת להשתתף באירוע, למרות הסיכונים.
 • אני מקבל/ת על עצמי אחריות מלאה לכל נזק שיגרם לי במהלך התחרות בכל מקום, לרבות נזק גופני, פציעה, מוות ו/או נזק לרכוש להלן: “הנזק”.
 • הנני מוותר/ת, ויתור מלא, סופי ומוחלט על כל טענה ו/או זכות תביעה מכל סוג שהוא כלפי מארגני האירוע ו/או מנהלים מטעמם ו/או עובדיהם ו/או שלוחיהם ו/או עובדים באירוע ו/או מנהלים באירוע ו/או שלוחי האירוע כל הנ”ל בסעיף זה יקראו להלן: “מארגני האירוע”.
 • הנני מתחייב/ת להחזיר למארגני התחרות ו/או לשפות אותם בגין כל סכום אותם ישלמו ו/או בגין כל חיוב בו יחויבו בקשר לכל נזק, כהגדרתו לעיל, שייגרם לי. את התחייבותי זו אקיים תוך 7 ימים מיום התשלום ע”י מארגני האירוע ו/או מי מהם או מיום חיובם, המועד המוקדם מבין השניים.
 • הנני מצהיר/ה כי אני בריא/ה במצב גופני טוב וכשיר/ה לרכב על אופניים ומתחייב/ת להודיע למארגני האירוע על כל שינוי במצבי הבריאותי או בכושרי. כ”כ הנני מצהיר/ה כי לא אשתתף באירוע כאשר לא אהיה כשיר/ה לחלוטין לרכב על אופניים אסורה הרכיבה תחת השפעת אלכוהול, סמים או השפעה מפריעה אחרת.
 • מוסכם עלי שהמארגנים או מי מטעמם רשאים להשתמש בתמונות שלי לפני , במהלך ואחרי
 • הרכיבה מגיל 9 ומעלה

האירוע מצולם לצורכי פרסום ויחסי ציבור הנני מאשר שימוש בתמונות ללא תמורה ומאשר בזאת חשיפה בפני הציבור של  התמונות.

 • רוכבי האופניים יקפידו על הוראות המארגן והמשטרה .
 • חובת חבישת קסדה חלה על כל משתתפי המסע במשך כל זמן הרכיבה .
 • אין להשליך בקבוקי מים או כל פסולת אחרת לשולי הדרך.
 • אסורה הרכיבה במקומות בהם מצוין האיסור .
 • בעצם יציאתי לרכיבה, הריני מצהיר כי קראתי, הבנתי ואני מקבל עלי במלואו את כל האמור במסמך זה.

מדיניות ביטולים והרשמה טלפונית.

 • עד 12 שעות ממועד הרישום ללא עלות.
 • לאחר 12 שעות ממועד הרישום 10% מעלות הרישום.
 • ביטול טלפוני או שינוי 15 ₪ .