• תחרותי ללא השאלת אופניים

  0.00
 • תחרותי כולל השאלת אופניים

  30.00
 • שכירת אופניים

  55.00
 • רכבת ניצחת מרתון אופני הרים גלבוע

  50.00
 • רכבת ניצחת

  50.00
 • רכב ניצחת מרתון אופני הרים גלבוע

  90.00
 • קטקטים אפרוחים מרתון אופני הרים גלבוע

  90.00
 • קטקטים אפרוחים מרתון אופני הרים גלבוע

  130.00
 • עממי ללא אופניים

  0.00
 • עממי כולל אופניים

  30.00
 • מרוץ סובב יואב 2016

 • מי שאינו חבר איגוד מרתון אופני הרים גלבוע

  170.00
 • מי שאינו חבר איגוד מרתון אופני הרים גלבוע

  220.00
 • כרטיס כולל חולצה

  100.00
 • ילדים מרתון אופני הרים גלבוע

  110.00