• חילים בחובה מרתון אופני הרים גלבוע

  110.00
 • חברי איגוד האופניים תחרותי מרתון אופני הרים גלבוע

  120.00
 • קטקטים אפרוחים מרתון אופני הרים גלבוע

  130.00
 • ילדים מרתון אופני הרים גלבוע

  150.00
 • חילים בחובה מרתון אופני הרים גלבוע

  150.00
 • חברי איגוד האופניים תחרותי מרתון אופני הרים גלבוע

  170.00
 • מי שאינו חבר איגוד מרתון אופני הרים גלבוע

  170.00
 • מי שאינו חבר איגוד מרתון אופני הרים גלבוע

  220.00